X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

لوتوس

معلومات عمومی

ELISA

سه‌شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1389 13:18 نویسنده: PIRAN.PIRZADEH نظرات: 0 نظر چاپ

اساس این روش همان آنتی ژن- آنتی بادی می باشد , با این تفاوت که برای ردیابی واکنش مذکور از آنزیم و واکنش آنزیمی استفاده می شود. در این روش می توان برای ردیابی واکنش به دلخواه آنتی ژن و با آنتی بادی را  آنزیم دار, نشاندار ساخت. به عمل نشانه دار سازی , کونژوگاسیون و به مولکول آنزیم دار, کونژو گه آنزیمی گفته می شود.اگر آنتی ژن کونژو گه شود روش را (EIA) می گویند و اگر آنتی بادی کونژو گه شود روش را (IEMA ) می نامند. اساس روش EIA ,رقابت میان آنتی ژن کونژو گه و آنتی ژن آزاد درنمونه مورد سنجش بر سر اتصال به آنتی بادی است. در اینجا نیز میزان کمپلکس آنزیم دار با آنتی ژن آزاد رابطه ی معکوس دارد, بنابراین می توان بسته به نیاز از آنتی بادیهای پلی کلونال و یا منوکلونال استفاده کرد. البته در برخی سنجش ها آنتی بادیهای الیگوکلونال پاسخ بهتری ایجاد می کنند. اگر چند نوع آنتی بادی منوکلونال را با هم مخلوط کنیم, مجموعه ی حاصله را آنتی بادی الیگوکلونال می نامند().

یکی از تفاوتهای RIA  با EIA در این است که اغلب انالیت رادیو اکتیو دار از لحاظ ساختمان شیمیایی و ابعاد فیزیکی با آنالیت سرد یکسان بوده و یا تفاوت نا چیزی دارد در EIA آنالیت کونژوگه به آنزیم که اغلب مولکولهای پروتئینی بزرگ هستند، متصل می شود, بنابراین نوع آنتی بادی به کار رفته و شرایط سنجش خصوصا زمان انکوباسیون به گونه ای طراحی می شود که این تفاوت ساختمان و ابعاد بر واکنش آنتی ژن-آنتی بادی اثر سو به جای نگذارد.()