X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

لوتوس

معلومات عمومی

آنزیم تبدیل کننده آنژیویانسین (ACE)

پنج‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1389 02:13 نویسنده: PIRAN.PIRZADEH نظرات: 0 نظر چاپ

ACE تبدیل آنژیوتاسین I به آنژیویانسین II راکد قوی ترین منقبض کننده عروقی می باشد را کاتالیز می کند. ACE متسع کننده عروقی برادی کینین را نیز غیر فعال می کند. بااینکه این ماده بصورت اولیه توسط سلولهای آندوتلیال و
اپی تلیال تولید میشود ، ممکن است با فعال شدن ماکروفاژها در بعضی حالات پاتولوژیک مانند سارکوئیدوز با مقادیر جزیی ساخته شود.

ACE توسط سنجش زیستی (bioassay ) اندازه گیری شده، بعنوان مثال یک سنجش مهار کننده متصل شونده (Inhibitor binding assay) . مقادیر طبیعی ممکن است متفاوت باشد و نتایج هم باید بر طبق استانداردهای آزمایشگاه تفسیر شود.