لوتوس

معلومات عمومی

مطالعه میزان آنتی بادی توکسوپلاسماگوندی در افراد مبتلا به دیابت

پنج‌شنبه 26 خرداد‌ماه سال 1390 17:49 نویسنده: PIRAN.PIRZADEH نظرات: 0 نظر چاپ

 زمینه و هدف:  

توکسوپلاسما گوندی عامل بیماری توکسوپلاسموزیس، انگلی است درون سلولی که ابتلا به آن در افراد دچار نقص سیستم ایمنی ممکن است، عوارض شدید و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. از این میان دیابت عاملی است که باعث افزایش حساسیت میزبان و ریسک بالا جهت ابتلا به عفونتهای مختلف می شود. هدف از این مطالعه، برآورد نسبت شانس (odds Ratio) ابتلا به توکسوپلاسموزیس در افراد مبتلا به دیابت بود.

روش کار

 این مطالعه به صورت Case – control بر روی 184 نمونه سرم شامل 91 نمونه سرم افراد دیابتی و 93 نمونه افراد سالم غیر دیابتی انجام گرفت، نمونه های سرم جمع آوری شده ابتدا از نظر میزان قند به روش آنزیماتیک بررسی شدند، سپس جهت جستجوی آنتی بادی IgG علیه توکسوپلاسما گوندی با روش الایزا با کیت   پیشتاز طب زمانمورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج:  

میزان شیوع آنتی بادی G g I علیه توکسوپلاسما گوندئی در افراد دیابتی درصد43/ 60 یا 91از55 و در افراد شاهد 38% یا 93از36 بود و طبق این یافته، خطر ابتلا به توکسوپلاسموزیس درافراد دیابتی 21/2 برابر نسبت به افراد غیردیابتی است.

نتیجه گیری: 

 ابتلا به دیابت منجر به نقص در مکانیسم های سیستم ایمنی می شود، که این امر روی فعالیت لکوسیتها از منوسیت ها، نوتروفیلها و NKCELL ها تاثیر منفی بسزایی خواهد گذاشت و فرد درمعرض ابتلا به عفونتهای مختلف  قرار خواهد گرفت . 

تشکر و سپاسگزاری

 به این وسیله از آقایان بهروز حاجیان تهرانی (مدیرعامل محترم پیشتاز طب) ، دکترسید مهدی بوترابی و  مصطفی سربندی از پرسنل محترم آن شرکت به علت حمایت فنی تشکر می نمائیم.

واژه های کلیدی: IgG  ،توکسوپلاسموزیس، دیابت  

ارایه شده در چهارمین کنگره بین اللملی و نهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران اردیبهشت۱۳۹۰-تالار رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران