لوتوس

معلومات عمومی

رشته قارچ شناسی پزشکی

پنج‌شنبه 26 خرداد‌ماه سال 1390 14:45 نویسنده: PIRAN.PIRZADEH نظرات: 0 نظر چاپ

مقدمه

کمتر از یک دهه است که مصرف قارچ در ایران به صورت خوراکی روزانه درآمده است ارزش عقلائی قارچ فراوانی است و کمتر فردی را در اطراف خود می بینید که از قارچ خوردن بدش بیاید . رشته قارچ شناسی پزشکی رشته ای نیست که به تولید قارچ بپردازد بلکه کار تحقیقات علمی را به صورت آکادمیک انجام می دهد و به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته قارچ شناسی و دستیابی به راههای تحقیق و تتبع در علوم وابسته به آن و برای نیل به خودکفایی و در نتیجه حفظ و ارتقا سطح علم در نظام جمهوری اسلامی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته قارچ شناسی با مشخصات زیر ارائه می گردد:

تعریف و هدف:

کارشناسی ارشد قارچ شناسی (ناپیوسته ) به دوره ای اطلاق می شود که تحصیلات بالاتر از کارشناسی را در بر میگیرد و و اولین مقطع تحصیلی پس از کارشناسی می باشد. هدف از ایجاد آن تربیت افرادی لایق ، متعهد و کاردان می باشد که بتوانند برمبانی علم قارچ شناسی و متون علمی موجود احاطه یافته، در اثر آشنایی با روشهای پیشرفته تحقیق در علوم و بدست آوردن کارایی و لیاقت و مهارت علمی و عملی لازم به خوبی به حل مشکلات مربوطه پرداخته و از مقالات علمی و تحقیقات
علوم قارچ شناسی و علوم وابسته در جهت پیشبرد مرزهای دانش و کمک به ایجاد روح علمی در جامعه استفاده نمایند.

طول دوره و شکل نظام :

براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) مصوب شورایعالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته ) قارچ شناسی 2 سال می باشد.
هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشدو در هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی وجود دارد.
نظام آموزش این دوره واحدی است و برای هر واحد درسی نظری در هر نیمسال 17 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است و دانشجو باید به ازای هر ساعت درس نظری حداقل 3 ساعت وقت صرف مطالعه ، بحث و تجزیه و تحلیل در درس بنماید.

ضرورت و اهمیت

باتوجه به گسترش روز افزون دامنه علم قارچ شناسی پزشکی و تحقیقات دامنه داری که طی صد سال اخیر انجام گردیده و نیاز به شناخت عوامل بیماریزا و ارتباط آنها با انسان و نیز جهت کوشش در پژوهشهای علمی برای نیل به خودکفایی و آماده نمودن افراد جهت تحلیل تا مرحله دکتری علمی ،اهمیت دایر نمودن این دوره مشخص می گردد و تاسیس این دوره در
دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران کاملا ضرورت دارد.

ردیفنام دانشگاهکاردانیکارشناسیارشددکترا
1اردبیل*
2اصفهان *
3بابلسر*
4رفسنجان*
5شیراز *
6گرگان *
7مشهد*

ردیفنام درس ردیفنام درس
1آمار حیاتی 1 2اپیدمیولوژی و اصول پیشگیری از بیماریها
3ایمنی‌شناسی و سرم شناسی 4باکتری شناسی پزشکی
5بیوشیمی عمومی 6تک یاخته شناسی مقدماتی
7حیوانات آزمایشگاهی و نگهداری آنها 8قارچ های احشایی
9قارچ های سطحی و جلدی 10قارچهای زیر جلدی
11کشت قارچ ها 12مقدمات قارچ شناسی
دانشجویانی که این دوره آموزش را طی می کنند می توانند در صورت داشتن شرایط لازم در موسسات آموزش عالی به امر تدریس و تحقیق پرداخته و همچنین ضمن کمک به امر برنامه ریزی در موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی یا مراکز تحقیقاتی انجام وظیفه نمایند.

سطوح رشته

درسهای رشته

صنعت و بازارکار