X
تبلیغات
زولا

لوتوس

معلومات عمومی

MCHE Listening Section

پنج‌شنبه 26 خرداد‌ماه سال 1390 12:12 نویسنده: PIRAN.PIRZADEH نظرات: 0 نظر چاپ

بخش اول آزمون MCHE  متشکل از 30 تا سوال Listening   شامل مکالمات کوتاه بین دو نفر می باشد. بعد از شنیدن هر Dialogue شما باید به یک سوال چهار گزینه ای در مورد آن باید پاسخ دهید.. برای هر سوال حدود 12 ثانیه فرصت پاسخگوئی دارید.

بخش Listening امتحان ، توانائی شما در درک مکالمات انگلیسی را مورد ارزیابی قرار میدهد. این مکالمات به لهجه American میباشند.  مکالمات فقط یکبار پخش میشوند و شما حق هیچگونه یادداشت برداری ندارید..

نکات مهم  جهت آمادگی :
1- از تمرکز کردن روی معنای تک تک لغات پرهیز نمائید و روی جمله تمرکز کنید.

2- فراموش نکنید حتی بدون درک مکالمه بامقایسه گزینه ها می توانید به بعضی از سوالات پاسخ دهید.

3- سعی کنید یک ماه قبل از آزمون هر روز یک ساعت تمرین کرده و اشکالات خود را تجزیه و تحلیل کنید.

4- بهترین منبع جهت  MCHE Listening  کتابهای تافل کتبی ( بارونز و لانگمن)  می باشند.

5- اصولا کیفیت پخش صدا برای Listening  در آزمون MCHE  پائین هست  و چون بخش اول آزمون هست از نظر روانشناسی نیز تاثیر بدی روی شرکت کنندگان دارد ولی پس حتی المکان سعی کنید نصف سوالات را با تمرکز کامل گوش دهید و مطمئن باشید که می توانید خیلی از سوالات را با در نظر گرفتن استراتژیهای زیر پاسخ دهید.

استراتژیهای زیر جهت پاسخگوئی به سوالهای Listening   در آزمون MCHE مفید خواهند بود.

استراتژی اول : تمرکز بر روی گوینده دوم

در مکالمات ، معمولا آنچه که گوینده دوم میگوید مورد سوال واقع میشود. بنابراین بیشتر روی گوینده دوم تمرکز نمائید. البته توجه به آنچه که گوینده اول میگوید، در درک بهتر مکالمه مفید است. به مثال زیر توجه نمائید:

Woman: How do you like your literature class?
Man: I love it, the professor is terrific
Question: What does the man mean?
A) The teacher is excellent
B) The professor thinks the new literature book is great

 
C)He likes the subject, but he is afraid of the professor D) He thinks the class would be better with another teacher

همانطور که ملاحظه مینمائید، جواب گوینده دوم مورد سوال قرار گرفته است. پاسخ صحیح گزینه A میباشد.


استراتژی دوم : عوض شدن تن صدا

در امتحان
MCHE، شما باید بتوانید تغییر تن صدای گویندگان را بفهمید و معنی آنرا تعبیر کنید. بنابراین، همواره مراقب تغییر تن صدای گویندگان باشید. افزایش تن صدا نشان دهنده تعجب، پرسش و یا مخالفت میباشد و کاهش آن، نشان دهنده موافقت است. به مثال زیر توجه نمائید:

Woman: They don t know the news yet

Man: They don't Question: What does the man imply?
 A) They don't want to hear the news yet
B) He already told them the news C) He is surprised that they don t know the news
D) They don't have any way to hear the news

تن صدای گوینده مرد هنگامیکه میخواهد عبارت don't را تلفظ نماید، افزایش می یابد. این امر نشان دهنده تعجب وی است و پاسخ صحیح گزینه C میباشد. اگر تن صدای وی هنگام تلفظ عبارت don't کاهش یابد، نشان دهنده هم عقیده بودن وی با گوینده زن میباشد.

استراتژی سوم : توجه به لغات کلیدی و مترادف

توجه نمودن به لغات کلیدی یک مکالمه، فهم آنرا آسانتر مینماید. این لغات کلیدی معمولا بصورتی دیگر (مترادف) در گزینه ها بکار میروند. یافتن لغات کلیدی و مترادف کمک موثری جهت پیدا نمودن گزینه صحیح میباشد. به مثال زیر توجه نمائید:

Woman: What's this?
Man: It's a composition Peter wrote for his business class
Question: What does the woman mean?
A) This class was for Peter
B) This is an essay Peter composed for a course
C) Peter's taking this composition to class
 D) Peter is not interested in his composition course

همانطور که ملاحظه مینمائید، لغت کلیدی استفاده شده در گفته مرد، composition بمعنای انشاء میباشد که مترادف آن، لغت essay است. پس گزینه B صحیح میباشد.

استراتژی چهارم : توجه به افعال ترکیبی

افعال ترکیبی در برخی از سوالات
Listening مورد پرسش قرار میگیرند. این افعال از ترکیب یک فعل با یک حرف اضافه (مانند on ،in ،at ،off و ...) بوجود می آیند و معنی آنها کاملا متفاوت با معنی فعل اصلی است. به مثال زیر توجه نمائید:

Man: What time does the meeting start?
Woman: Didn't t you hear that it was canceled by the director
Question: What does the woman say about the meeting?
A) The director called a meeting
B) The director phoned her about the meeting
C) The director called the meeting to order
D) The director canceled the meeting

Call off یک فعل ترکیبی است و معنای آن لغو نمودن است. مترادف آن لغت cancel میباشد و بنابراین گزینه D صحیح است. فعل call بمعنای صدا زدن و تلفن زدن میباشد، اما با اضافه شدن حرف اضافه off به آن، معنی عبارت حاصل بکلی تغییر نموده است.

استراتژی پنجم : توجه به اصطلاحات

اصطلاحات در برخی از سوالات
Listening مورد پرسش قرار میگیرند. جهت پاسخگوئی به این دسته از سوالات، باید اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی را بلد باشید. به مثال زیر توجه نمائید:

Man: Tom is a full-time student and is holding down a full-time job Woman: He's really burning the candle at both ends
Question: What does the woman say about Tom?
A) He's lighting a candle
B) He's holding the candle at the top and the bottom C) He's doing too much
D) He's working as a fire fighter

 
عبارت
burn the candle at both ends یک اصطلاح است و بمعنای سخت تلاش نمودن میباشد و هیچ ربطی به شمع روشن کردن ندارد (شمع = candle). لذا گزینه C صحیح میباشد.


استراتژی ششم : توجه به معانی متعدد یک لغت

در زبان انگلیسی، اکثر لغات بیش از یک معنی دارند و این موضوع در برخی از سوالات قسمت
Listening مورد پرسش قرار میگیرد. به مثال زیر توجه نمائید:

Man: Jack's been very busy lately, hasn't he?


Woman: Yes, He is running his father s office
Question: What does the woman mean?
A) Jack runs to his father's office B: Jack s Father is running for a public office.
C) Jack manages his father's office
D) Jack is running away from his father's office

در این سوال، معنی لغت run مورد نظر میباشد. این لغت معانی متعددی دارد که مشهورترین آنها، دویدن میباشد. اما در این سوال این معنی مورد نظر نیست. در اینجا run بمعنای مدیریت کردن بکار رفته است و بنابراین گزینه C صحیح میباشد.

استراتژی هفتم : توجه به تلفظ لغات
در زبان انگلیسی، برخی لغات از لحاظ تلفظ با هم شبیه هستند اما از لحاظ معنی بسیار متفاوت میباشند مانند:
Living و Leaving، یا tall و ball، یا apartment و department و .... در هنگام گوش دادن به مکالمات، باید به اینگونه لغات توجه نمائید. مثال زیر را در نظر بگیرید:

Man: Why couldn't Mark come with us? Woman: He was searching for a new apartment.

 Question: What does the woman say about Mark?
A) He was in the department office
B) He was looking for a place to live
C) He was working on his research project D) He had an appointment at church

لغات research و church از لحاظ تلفظ به لغت search، و لغت department از لحاظ تلفظ به لغت apartment شبیه هستند. اما هیچکدام از گزینه هائی که این لغات در آنها بکار رفته اند پاسخ سوال نمیباشند. پاسخ صحیح گزینه B میباشد.

استراتژی هشتم : توجه به جزئیات

به اطلاعات و جزئیاتی که در یک مکالمه داده میشود به دقت گوش دهید. معمولا در بخش
Listening، صفتها مورد سوال واقع میشوند. سعی کنید صفتهائی را که در طول مکالمه در مورد آنها صحبت میشود، به خاطر بسپارید. صفتهائی همچون تعداد، رنگ، اندازه و ... معمولا مورد سوال واقع میشوند. به مثال زیر توجه کنید:

Man: Let’s go to the store and get some apples to make the pie
Woman: How many do we need? Man: We’ll need five apples to make the pie

 
سوالی که ممکن است در رابطه با این گفتگو مطرح شود اینست که چه تعداد سیب مورد نیاز میباشد

استراتژی نهم : تعبیر و تفسیر

همچنان که به مکالمه گوش میدهید، خود را به جای گوینده قرار دهید و سپس سعی کنید تا جمله ای را که گوینده میگوید تعبیر و تفسیر نمائید. یک نوع از سوالاتی که در بخش
Listening امتحانMCHE  مطرح میشوند مربوط به همین نکته است. به مثال زیر توجه نمائید:

Woman: I think I’m sick with the flu Man: why don t you go see the campus doctor
Sample question: why did the man mention the campus doctor?

Sample answer: The campus doctor would be able to determine if the woman had the flu.

استراتژی دهم : پیدا کردن معنی پنهان

به دنبال معنی پنهان یک عبارت بگردید. اگر گوینده در پاسخ به سوالی، عبارتی را بیان نمود که در نگاه اول بنظر نمیرسید ربطی به سوال داشته باشد، بدانید که پاسخ اصلی در معنای عبارت گفته شده، نهفته است. به مثال زیر توجه نمائید:

Man:  Are you going to be ready for your presentation? Woman: I ve got half of it finished and It s taken me five hours just to do this much. There is only an hour left before the presentation is due.

در نگاه اول بنظر نمیرسد که زن، جواب مرد را داده باشد. او جوابی داده است که ربط کمی به سوال دارد. اما اگر عمیقتر به جواب وی نگاه کنید، متوجه میشوید که جواب اصلی در معنی عبارت بیان شده نهفته است. از آنجا که زن برای آماده سازی نیمه اول سخنرانی خود پنج ساعت وقت صرف کرده است، پس بطور منطقی باید پنج ساعت دیگر وقت صرف کند تا نیمه دوم را هم آماده نماید. از طرفی، یکساعت به زمان برگزاری سخنرانی وی بیشتر نمانده است، پس او نمیتواند سخنرانی خود را برگزار نماید. بنابراین هر چند که جواب داده شده از طرف وی در نگاه اول ربطی به سوال مرد ندارد، اما با کمی استدلال متوجه میشوید که جواب در معنای عبارت بیان شده از طرف وی نهفته است.

همانطور که گفته شد، مطالب فوق در پاسخگوئی به سوالات بخش
Listening کارائی دارند.
استراتژیهای فوق هنگامی بیشترین کارائی را خواهند داشت که شما به تعداد کافی لغت و اصطلاح بلد باشید. کتاب
Essential Words for TOEFL حاوی لغات ضروری میباشد که شما در امتحان MCHE به آنها نیاز دارید.

نکات مهم درباره آزمون MCHE :

1- بهترین منبع برای listening   کتاب تافل لانگمن و بارونز PBT ( تافل کتبی )( قسمت A ) می باشد.

2- بهترین منابع گرامر قسمت گرامر تافل لانگمن و بارونز و همچنین grammar in use می باشد.

3- منابع بخش reading متنوع بوده ولی بیشتر از منابع تافل می باشد.

بهترین منبع برای آزمون MCHE  منابع تافل PBT  می باشد.