X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

لوتوس

معلومات عمومی

تستهای کلامیدیا

دوشنبه 26 مهر‌ماه سال 1389 19:07 نویسنده: PIRAN.PIRZADEH نظرات: 0 نظر چاپ

انواعی از تستها که در تشخیص عفونت یا بعد از مواجهه با گونه های کلایمدیا مفید هستند ( C.trachomatis , C.psittaci ,C.pneumonia ) .

روش: عفونت کلامیدیا  توسط آنالیز نمونه های گرفته شده از پیشابراه ، گردن رحم ملتحمه ، نازوفارنکس یا رکتوم قابل تشخیص میباشد. نمونه های ادراری تناسلی زمانیکه با ادرار آلوده نشده باشند قابل اعتماد ترین نمونه ها هستند . در مردها سوآب پیشابراه باید بیش از دوسانتی متر داخل پیشابراه شود. در خانمها سو آب سرویکس یا اندوسرویکس باید آن قدر باشدکه قادر به جمع کردن سلولهای اپی تلیال عفونی باشد. آنتی بادی های سرم قابل دسترسند اما اعتبار کمتری دارند.

تستهای قابل دسترس شامل:

- بررسی Enzyme immunoassay    یا تست Ab  فلورسانت مستقیم از پیشابراه یا گردن رحم: تستی مفید و با حساسیت بیشتر از 80% در تشخیص عفونت فعال می باشد .

- PCR ( استفاده از پروب DNA  برای RNA  کلامیدیا): که بسیار حساس و قابل اعتماد ، و اگر در دسترس باشد بهترین پیشنهاد میباشد . نمونه های جمع آوری شده در یک محیط مخصوص در آزمایشگاه نگهداری میشود .

-.... قطعی ، مشکل و غیر قابل اعتماد می باشد که رسیدن به جواب 2 تا 7 روز طول می کشد ،

- تست های سرولوژی برای آنتی بادی IgG یا IgA  وآنتی کلامیدیا: اغلب در تشخیص عفونت های سیتمیک مفید ند ( مانند: پنومونی  نوزادی ، لنفوگرانولوم
و نروم یا پسیتاکوزیس )

- متدهای ناشایع : میکروایمینوفلورسانس یا ارزیابی فیکسا سیون کمپلمان ،

موارد مثبت : در بیشتر از 50% بیماران با آرتریت واکنشی ( سندرم رایتر ) نتیجه مثبت دیده میشود. همچنین در اورتریت غیر گنوکوکی ، عفونتهای چشمی ، پسیتاکوزیس ، لنفوگرانولوم و نروم نتیجه مثبت دیده میشود .

اندازه گیری تیتر سرم در دوره های حاد و نقاهت بیماری برای تشخیص عفونت لازم می باشد. تیتر بیشتر یا مساوی 640/1 نشان دهنده عفونت فعال است .

عوامل مخدوش کننده: آنهایی که اخیراً تحت درمان آنتی بیوتیک بودند ممکن است تغییردرنتیجه کشت نشان دهنده، امااثری روی نتیجهPCR  وسرولوژیک ندارند.

موارد کاربرد :

این تستها می تواند در بیماران آرتریت راکتیو ، عفونتهای چشمی و اورژنیتال و پستاکوزیس مفید باشد .

شواهد بدست آمده از تستهای سرولوژی و کشت عفونت می تواند شاخصی برای درمان آنتی بیوتیکی باشد .