X
تبلیغات
زولا

لوتوس

معلومات عمومی

آنتی بادی های ضد CCP یا Anti-CCP Antibody

چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389 01:49 نویسنده: PIRAN.PIRZADEH نظرات: 0 نظر چاپ

آنتی CCP آنتی بادی می باشند که به پپتیدهای سیترولینی حلقوی متصل می شوند ( CCP 5 ). در آغاز در سال 1960، اتو آنتی بادی های مختلف جدای از فاکتور روماتوئید (RF  ) در سرم بیماران با RA شرح داده شده است. این
اتو آنتی بادی ها ، شامل فاکتور ضد پری نوکلئاز ، آنتی فیلاگرین ، آنتی کراتین ،
Anti Sa، که پیشنهاد شده است از فاکتور روماتوئید اختصاصی تر می باشند . در 1998 ، مشخص شد که این اتو آنتی بادی ها همگی بر علیه پپتیدهای سیترولین
می باشند.  سیترولین یک آمینو اسید غیر  استاندارد می باشد که  با دآمیناسیون ، توسط آنزیم پپتیدیل آرژنین دآمیناز ، از باقی مانده آرژنین پروتئین ها ساخته میشود. پروتئین های سیترولینی سینوویوم ، مانند فیبرین و فیلاگرین ، ممکن است با ایمونوپانوژنز
RA ارتباط داشته باشند .

روش : آنتی بادی های  ضد CCP  توسط ارزیابی آنزیمی با استفاده از مواد واکنش ایمنی متصل به آنزیم شناسایی  می شوند ( ELISA ) . حلقوی شدن پپتیدهای سیترولینی در روش ELISA با دقت بیشتری ساختارهای اپی توپهای طبیعی راتقلید می کند و این ویژگی عملکرد شاخص های این آزمایش را به حد اعلا ارتقاء می دهد . اخیراً ، نسل سوم این آزمون (CCP-2 ) در سرتاسر جهان استفاده می شود .

ارتباط کلینیکی:در مقایسه با RF ، آنتی بادی های ضد CCP  ، برای تشخیص RF بیشتر اختصاصی می با شند(95%-90% ) همراه با حساسیتی مشابه( 85%-75%) . نشان داده شده است بیمارانی که نهایتاً به سمت RA پیشرفته می کنند، ممکن است قبل از آن در بعضی از موارد چند سال قبل از علائم آنتی بادی های ضد CCP  داشته باشند . بنابراین پیشنهاد می شود که ازآنتی بادی های ضد CCP  ، برای تشخیص زودتر بیماران با RA از بین بیماران با پلی آرتریت تشخیص داده نشده استفاده شود . مشابه RF  ، بیمارن با RA  با تیترهای بالای آنتی بادی های ضد CCP  ، بیشتر به بیماری شدید و همراه با یک پیش آگهی بد بیشتر ، مانند آسیب مفصلی رادیوگرافیک دچار می شوند . استفاده از آنتی بادی های ضد CCP  ممکن است مکمل استفاده از RF  باشند .